Zgłoszenia na rok 2022/2023

 

 

 • Kursy muzyczne organizowane są przez Centrum Kursów Muzycznych MUSIC LAB w Krakowie.
 • Kursy muzyczne przeznaczone są dla dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 5 roku życia.
  Dla dzieci poniżej wieku szkolnego przeznaczony jest kurs Young Hero – w przypadku chęci podjęcia innego kursu, obowiązuje konsultacja weryfikacyjna.
 • Obowiązuje wybór kursu oraz jego profilu. Istnieje możliwość podjęcia kursów indywidualizowanych – w takim wypadku obowiązuje rozmowa profilująca.
 • Zajęcia prowadzone są w siedzibie Centrum Kursów Muzycznych MUSIC LAB
 • Zajęcia indywidualne prowadzone są w języku polskim, lub angielskim – do wyboru.
 • Warunkiem zgłoszenia i rezerwacji miejsca na zajęciach CKM MUSIC LAB w sezonie 2022/2023 roku, jest dokonanie opłaty za pierwszy miesiąc realizacji zajęć.
 • Wysokość opłaty dla każdego z kursów wyszczególniona jest w cenniku na rok 2022/2023. Cennik ten, dostępny jest na naszej stronie internetowej : www.ckmmusiclab.pl/cennik-kursow-muzycznych/
 • Płatności za zajęcia w MUSIC LAB w pozostałych miesiącach, dokonywane będą zgodnie z Umową Kursów, z początkiem każdego kolejnego miesiąca zajęciowego.
 • Umowę Kursów CKM MUSIC LAB podpisujemy przed pierwszymi zajęciami w siedzibie firmy. Czas trwania umowy, uzgadniany jest przy jej podpisaniu.
 • Dla osób dołączających na zajęcia w trakcie roku, terminy zajęć ustalane będą w kontakcie telefonicznym z biurem Music Lab, na podstawie dostępnych godzin w harmonogramie.
Formularz należy wypełnić,podpisać i odesłać skan drogą mailową do biura Music Lab.

Przypominamy, że warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dokonanie płatności za pierwszy miesiąc zajęć.