Zgłoszenia na zajęcia wakacyjne „Lato w Mieście z Music Lab 2024”

 

 

 • Kursy muzyczne organizowane są przez Centrum Kursów Muzycznych MUSIC LAB w Krakowie.
 • Kursy letnie przeznaczone są dla dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 9 roku życia.
 • Zajęcia prowadzone są w pracowni Centrum Kursów Muzycznych MUSIC LAB, ul. Kamienna 2/4 w Karkowie.
 • Zajęcia kursowe realizowane są w dniach 23.07. – 10.08.2024 r.
 • Informacje o programie i pakietach kursowych znajdują się w zakładce „Lato w Mieście”
 • Obowiązuje wybór pakietu kursowego.
 • Zajęcia indywidualne prowadzone są w języku polskim, lub angielskim – do wyboru.
 • Warunkiem rezerwacji miejsca na kursach letnich CKM MUSIC LAB Lato w Mieście z Music Lab 2024 jest dokonanie opłaty do zgłoszenia.
 • Ilość miejsc ograniczona.
Formularz należy wypełnić,podpisać i odesłać skan drogą mailową do biura Music Lab.

Przypominamy, że warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dokonanie płatności.

 

Zgłoszenia na rok 2023/2024

 

 

 • Kursy muzyczne organizowane są przez Centrum Kursów Muzycznych MUSIC LAB w Krakowie.
 • Kursy muzyczne przeznaczone są dla dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 5 roku życia.
  Dla dzieci poniżej wieku szkolnego przeznaczony jest kurs Young Hero – w przypadku chęci podjęcia innego kursu, obowiązuje konsultacja weryfikacyjna.
 • Obowiązuje wybór kursu oraz jego profilu. Istnieje możliwość podjęcia kursów indywidualizowanych – w takim wypadku obowiązuje rozmowa profilująca.
 • Zajęcia prowadzone są w siedzibie Centrum Kursów Muzycznych MUSIC LAB
 • Zajęcia indywidualne prowadzone są w języku polskim, lub angielskim – do wyboru.
 • Warunkiem zgłoszenia i rezerwacji miejsca na zajęciach CKM MUSIC LAB w sezonie 2023/2024 roku, jest dokonanie opłaty za pierwszy miesiąc realizacji zajęć.
 • Wysokość opłaty dla każdego z kursów wyszczególniona jest w cenniku na rok 2023/2024. Cennik ten, dostępny jest na naszej stronie internetowej : www.ckmmusiclab.pl  
 • W przypadku zgłoszenia na zajęcia w Kontynuacji Cyklicznej – kursant zgłasza się na realizację zajęć:  od momentu dołączenia do Music Lab – do końca sezonu zajęciowego, tj. do końca czerwca 2024. 
 • W Kontynuacji Cyklicznej, kursant będzie dokonywał comiesięcznej opłaty  za każdy miesiąc trwania Kontynuacji Cyklicznej.
 • Do każdego miesiąca trwania Kontynuacji Cyklicznej, dla kursanta wystawiana będzie faktura do płatności –  z początkiem każdego kolejnego miesiąca zajęciowego.  
 • W przypadku rezygnacji kursanta z zajęć w ramach Kontynuacji Cyklicznej: kursanta (lub jego opiekuna prawnego) obowiązuje 30 dniowy okres wypowiedzenia. 
 • Dla osób dołączających na zajęcia w trakcie roku, terminy zajęć ustalane będą w kontakcie telefonicznym z biurem Music Lab, na podstawie dostępnych godzin w harmonogramie.

Formularz należy wypełnić,podpisać i odesłać skan drogą mailową do biura Music Lab.

Przypominamy, że warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dokonanie płatności za pierwszy miesiąc zajęć.