KURSY MUZYCZNE – OFERTA

KURS INSTRUMENTALNY

INSTRUMENTY DO WYBORU:

  • Pianino
  • Ukulele
  • Gitara Klasyczna
  • Gitara Akustyczna
  • Gitara Elektryczna
  • Gitara Basowa
  • Saksofon
  • Perkusja
  • Instrumenty Perkusyjne

Praktyczne zajęcia gry na instrumencie, odbywające się w trybie indywidualnym, w relacji 1-1, kursant – instruktor gry. Podczas zajęć poznacie: zasady strojenia i budowy instrumentu, elementy techniki gry, prawidłową pracę aparatu gry, który będziecie doskonalić. Zaznajomicie się z podstawami zapisu i odczytu nutowego w obrębie wybranego instrumentu. Zrealizujecie, wybrany specjalnie dla Was, praktyczny materiał ćwiczeniowy i repertuar. Rozwiniecie swoje zdolności koordynacyjne, manualne, twórcze i improwizacyjne. A ponad to dowiecie się wszystkiego co interesuje Was w obrębie wybranego instrumentu. Podczas zajęć macie również szanse na pracę z nagraniami.

Zajęcia profilujemy wg. potrzeb, zainteresowań i wieku kursanta.

KURS WOKALNY

Praktyczne zajęcia nauki śpiewu i pracy z głosem, odbywające się w trybie indywidualnym, w relacji 1-1, kursant – instruktor gry. Podczas zajęć poznacie: zasady prawidłowej pracy narządów wewnętrznych odpowiadających za użytkowanie aparatu głosowego, zasady odpowiedniego oddychania, posługiwania się głosem i sposoby dbania o niego. Dowiecie się jak prawidłowo posługiwać się aparatem wykonawczym, który będziecie doskonalić. Zaznajomicie się z podstawami zapisu i odczytu nutowego. Zrealizujecie, wybrany specjalnie dla Was, praktyczny materiał ćwiczeniowy
i wybrany repertuar. Będziecie pracować nad intonacją, akcentacją i odpowiednim frazowaniem. Rozwiniecie swoje zdolności twórcze i improwizacyjne. Podczas zajęć będziecie pracować zarówno z akompaniamentem jak i nagraniami.

Zajęcia profilujemy wg. potrzeb, zainteresowań i wieku kursanta.

KURS YOUNG HERO

Przeznaczony dla dzieci od 5 roku życia. Oparty o specjalnie dopasowane do najmłodszych formy nauczania przez zabawę. W celu trafienia do młodego adepta wykorzystujemy instrumentarium Orffa, dźwiękowe tuby, kolory, kartoniki, piktografie i obrazy pomocnicze. Podczas zajęć stosujemy elementy rytmiki, formy wierszowane, techniki skojarzeniowe, wplatamy także elementy plastyczne min. w naukę podstaw teorii muzyki – np. w nauce rozpoznawania instrumentów, czy wartości rytmicznych.

Zajęcia te nastawione są na rozwój kreatywności, motoryki, i zdolności psychofizycznych u młodego człowieka, przy wykorzystaniu elementów muycznych, oraz wybranego instrumentu muzycznego. W naszych tworzonych dla dzieci zajęciach najistotniejsze wypadkowe to:  rozwój przez dobrą zabawę, aspekty pedagogiczne i efekty edukacyjne, bez tworzenia presji na punkcie wykonawczego artyzmu.

Dodatkowo, z myślą o najmłodszej grupie naszych kursantów, realizowane są także wybrane zajęcia warsztatowe.

KURS BASIC

Przeznaczony jest dla osób rozpoczynających swoją muzyczną przygodę od zera. Indywidualne lekcje wybranego instrumentu zawierające od podstaw naukę : zasad trzymania instrumentu, zasad postawy przy instrumencie, techniki gry, zapisu nutowego na wybrany instrument, realizację wybranych zagadnień elementów muzycznych, praktykę gry na instrumencie, wybór riffów, fraz, czy utworów na podstawie których odbywają się zajęcia praktyczne.

 

Realizuje podstawy z zakresu teorii muzyki dopasowanej do potrzeb ucznia, m.in.: czym jest rytm, drzewo podziału rytmicznego, czym jest melodia, nauka zapisu i odczytu nutowego na podstawie pięciolinii i klawiatury fortepianowej, czym jest dynamika w muzyce, podział instrumentów, bazowe informacje z zakresu historii muzyki, bazowe informacje z zakresu gatunkowego podziału muzycznego. Realizujemy zajęcia praktyczne w zespołach muzycznych. Tworzymy zespoły złożone z kursantów na gruncie których przygotowujemy wybrany materiał, który kolejno prezentowany jest podczas koncertu. Szlifujemy umiejętności nabyte podczas zajęć indywidualnych w grupie złożonej z kilku różnych instrumentów, uczymy się praktycznej realizacji formy utworu muzycznego i aranżacji. W ramach Profilu Basic realizowane będą wybrane zajęcia warsztatowe.

KURS INTERMEDIATE

Przeznaczony jest dla osób, które miały styczność z muzyką i praktyką gry na instrumencie w zakresie podstawowym.
Realizuje teorie muzyki dopasowanej do potrzeb i zainteresowań ucznia w zakresie rozwijającym jego dotychczasową wiedzę. W jego ramach poszerzamy znajomość elementów muzycznych, biegłość w zapisie i odczycie nutowym, pogłębiamy  wiedzę z zakresu historii muzyki i gatunkowego podziału muzycznego, poznajemy przykłady, dokonujemy analiz wybranych nagrań, koncertów i sylwetek muzycznych. W ramach profilu rozwijamy praktyczne umiejętności gry na instrumencie, poruszamy się w różnych tempach. Dokonujemy wyboru materiału do nauki praktycznej i ćwiczymy biegłość w ich realizacji. Poznajemy środowisko techniczne naszego instrumentu, zasady funkcjonowania i współdziałania sprzętu muzycznego.

W zajęciach zespołowych staramy się osiągnąć odpowiedni poziom wykonawczy. Różnicujemy wykonywany program pod względem charakteru, formy, tempa, staramy się osiągnąć najwłaściwszą intonacje oraz współbrzmienie w zespole. Rozwijamy kreatywność. Podnosimy pułap realizacji artystycznej. W ramach Profilu Intermediate realizowane będą wybrane zajęcia warsztatowe.

KURS ADVANCED

Przeznaczony dla osób posiadających średnio zaawansowaną wiedzę muzyczną i umiejętności praktyczne, chcących poszerzyć swój stan wiedzy i umiejętności. Kształcimy płynność w realizacji aspektów teoretycznych na gruncie praktycznym i ćwiczymy biegłość w praktyce gry na instrumencie. Edukujemy w temacie technicznego środowiska naszego instrumentu, oraz techniki zespołu muzycznego.

Realizuje teorię muzyki uwzględniając zainteresowania ucznia, w zakresie znacznie rozwijającym jego dotychczasową wiedzę do stopnia zaawansowanego. W zajęciach zespołowych podnosimy poziom artystyczny, różnicujemy materiał, formy i trudności wykonawcze. Staramy się osiągnąć umiejętność samodzielnej realizacji wybranych form i utworów, współpracy oraz harmonii w zespole. Rozwijamy kreatywność i świadomość sceniczną. W ramach Profilu Advanced realizowane będą wybrane zajęcia warsztatowe.

KURS MASTER

Przeznaczony jest dla osób posiadających zaawansowane umiejętności muzyczne, o odpowiednim stopniu wiedzy teoretycznej. Potrafiących samodzielnie realizować praktyczną grę na instrumencie w stopniu zadowalającym, które chcą osiągnąć znaczącą biegłość w grze na instrumencie, oraz osiągnąć dojrzałą świadomość artystyczną w zakresie sztuki muzycznej, syntezy sztuk, i funkcjonowania scenicznego. Pogłębia i rozwija wszystkie dotychczasowe zagadnienia muzyczne.

Zajęcia zespołowe odbywają się na poziomie zaawansowanym i wyżej, z uwzględnieniem jakości i realizacji formalnej partii solowych.

W ramach Profilu Master realizowane będą wybrane zajęcia  warsztatowe.

KURS PRODUKCJI MUZYCZNEJ

Indywidualne Kursy Produkcji Muzycznej, przeznaczone dla osób początkujących, lub co nieco już działających i chcących poszerzyć swoją wiedze i umiejętności. Polecane dla osób, które chcą nauczyć się tworzyć własną muzykę, nagrywać, miksować i aranżować,  bądź dla tych któzy chcą poszerzyć swoje DJskie umiejętności.

Praktyczna nauka tworzenia muzyki i pracy z dźwiękiem.

Produkcja, Sound Design, Sampling, Kontrolery. Obsługa i programowanie syntezatorów.

Praca w programach komputerowych. Ableton.

Nauka miksu i masteringu.

Podczas zajęć zdobędziecie także potrzebne informacje z zakresu teorii muzyki, harmonii i aranżacji, a także kompozycji.

Zajęcia odbywają się w trybie indywidualnym, co w pełni pozwala skupić się na konkretnych potrzebach kursanta, podążać z materiałem zgodnie z jego indywidualnym tokiem pracy, oraz profilować pod kątem kursanta materiał i ćwiczenia podczas zajęć. Każda godzina zajęciowa trwa 60 minut.

 

 

 

DANE FIRMY:

Centrum Kursów Muzycznych „MUSIC LAB”

ul. Zwierzyniecka 22/1

31-105 Kraków, Polska